Η Βιωσιμότητα της Μόδας

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική / Η Βιωσιμότητα της Μόδας

Eco Fashion

Η Πράσινη πλευρά της Μόδας

Γιατί η μόδα πρέπει να στραφεί στην Αειφορία;

Για μένα ως άτομο που εργάζεται καθημερινά στον τομέα της μόδας, αειφορία και ειδικότερα η βιωσιμότητα της μόδα είναι ένα μέρος της τάσης της αειφορίας, όπου ο κύριος σκοπός είναι να εφεύρει, να παράγει και να προωθεί τη μόδα μέσα από βιώσιμους τρόπους σε κάθε βήμα αυτής της θεαματικής διαδικασίας .

Ωστόσο, δεν υπάρχει μονο ενας ορισμός. Αλλά μπορείτε να σκεφτείτε την βιώσιμη μόδα ως μια προσέγγιση ή μία φιλοσοφία.Με αυτή την έννοια, η βιωσιμότητα προσπαθεί να ισορροπήσει διαφορετικές και συχνά αντικρουόμενες ανάγκες κατά τη συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία. Οι επιπτώσεις από τις αποφάσεις που παίρνουμε κάθε μέρα έχουν πολύ ουσιαστικές συνέπειες για τη ζωή των ανθρώπων και για το περιβάλλον.

Ως επιχειρηματίες, είτε ως άτομα που εργάζονται στη βιομηχανία της μόδας, οι επιχειρηματικές αποφάσεις εχουν πάρα πολύ συχνά σημαντικές συνέπειες για τους άλλους. Όλοι έχουν ένα ρόλο να παίξουν. Μικρές δράσεις που έχουν αναληφθεί συλλογικά μπορούν να βοηθήσουν στην πραγματική αλλαγή.

Στη βιομηχανία της μόδας, οι άνθρωποι που μόλις αρχίζουν τις επιχειρήσεις ή όσοι επιθυμούν να τις αναπτύξουν μπορούν να σχεδιάσουν κυριολεκτικά ένα νέο και καλύτερο μέλλον.

 • icon

  Αειφορία

  Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Εθνη αειφορία είναι η διαδικασία της ανάπτυξης που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να…

 • icon

  Η Βιωσιμότητα της μόδας

  Για μένα ως άτομο που εργάζεται καθημερινά στον τομέα της μόδας, αειφορία και ειδικότερα η βιωσιμότητα της μόδα είναι ένα…

 • icon

  Βιωσιμότητα σε...

  Σε ποιους τομείς της οικονομίας και της πραγωγής μπορεί να εφαρμοστεί η Αειφορία; Συνθήκες Εργασίας και Δικαιώματα του…

 • icon

  Αειφόρος Επιχείρηση

  Θέλετε να λάβετε τα οφέλη από το να μετατρέψετε την επιχείρησή σας σε βιώσιμη; Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εμείς…